Arba Mehmeti

Pronar dhe drejtor i radios është Arba Mehmeti – Pianiste, përgjegjëse për programin muzikor dhe reklamat.

Mesut Shabani

Redaktor përgjegjës për emisionet informative gazetari Mesut Shabani – Juris

Fitim Iljazi

IT dhe përgjegjës për audio/video montim si dhe teknik zëri: Fitim Iljazi – Jurist

Lulesa Pajaziti

Programi Pasdita me ne