Arba Mehmeti

Drejtoreshë
Brief info

Pronar dhe drejtor i radios është Arba Mehmeti - Pianiste, përgjegjëse për programin muzikor dhe reklamat.