Fitim Iljazi

IT dhe përgjegjës për audio/video
Brief info

IT dhe përgjegjës për audio/video montim si dhe teknik zëri: Fitim Iljazi - Jurist